Fra bogholderi til regnskab

Bilagene er tastet og banken stemmer

Jamen, er det så ikke bare at trykke på en knap i regnskabsprogrammet og så er årsrapport og selvangivelse klar? 

Desværre ikke helt – Når banken er afstemt er det klart, at vi har en rimelig god indikation af at alle indtægter og omkostninger er medtaget og tastet med det rigtige fortegn, men vi skal lige igennem en proces, hvor vi dels afstemmer resten af bogholderiet – og dels bogfører hvad der må være af skattemæssige reguleringer

Jeg lavede gerne en universal manual hvis jeg kunne, men regnskaber er lige så forskellige som de virksomheder de afspejler.  Meget kan selvfølgelig standardiseres, men der er altid en lille krølle eller et lille hjørne, der er specielt for lige præcis din virksomhed. Så dette indlæg har til formål at inspirere dig og få dig ind i den rette tankegang omkring årsafslutningen så du måske selv får øje på den lille krølle og husker at få alle fradrag med.

Dette indlæg er lavet ud fra at du har en personligt drevet virksomhed (enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S). Hvis du driver business i selskabsform er processen meget hen af det samme, men selve afslutningen vil være lidt anderledes, da selskabet skal have sin egen skatteopgørelse og specifikationsgraden er større.

 

Hvad vil det egentlig sige at banken stemmer?

 

Når banken er afstemt er saldoen på bankkontoen i økonomisystemet den samme som du kan finde hvis du går ind i din netbank. Det vil også sige, at alle de posteringer, der rent faktisk findes på din bankkonto er gengivet i dit regnskabsprogram.

Hvis saldoen ikke er den samme – stemmer banken IKKE

– Uanset om du har løbet posteringerne igennem og mener du har styr på hvad der mangler.

– Uanset om du bare lige mangler at bogføre private hævninger, renter og gebyrer

Alle indbetalinger og udbetalinger skal bogføres og derefter, kan du give dig selv et klap på skulderen – for nu stemmer din bank – Godt gået 

Hvad består et regnskab egentlig af?

Et regnskab består af 4 dele

1) Resultatopgørelsen, her kan du se indtægter og udgifter og følge din virksomheds resultat.

2) Aktiver, her kan du følge hvilke værdier du har i din virksomhed. Det kan være ting du har investeret i, i form af inventar, maskiner og varelager. Det er de tilgodehavender du måtte have fra kunder, indbetalt depositum og måske nogle forudbetalinger du har lavet til en leverandør. Sidst men ikke mindst hører dine pengebeholdninger også til under aktiver.

3) Passiver, her er så den gæld du har i din virksomhed. Det kan både være lån du har optaget, gæld i form af moms, A-skat, hvis du har medarbejdere. Det er også leverandørgæld, selv om du ikke tænker du skylder nogle penge væk kan du jo sagtens have fået en faktura i december, der betales i januar – og den optages så som gæld pr. 31.12 hvor regnskabet opgøres.

4) Egenkapitalen findes egentlig også under passiverne i dit regnskab, den er et udtryk for hvad din virksomhed er værd. Hvis du sælger eller realiserer alle dine aktiver til den værdi de står i regnskabet til – og betaler den gæld, der står i regnskabet, vil egenkapitalen være den portion du står tilbage med 

Er værdierne korrekt medtaget?

Først skal vi være sikre på, at alle dine værdier (altså aktiverne) er præsenteret korrekt i regnskabet. 

Har du nu også de tilgodehavender, der står på kontoen eller er nogle fakturaer aftalt krediteret (men ikke effektueret endnu), det kan også være at fakturaen er betalt kontant og du ikke har fået det registreret i forbifarten.

Varelageret skal tælles op og opgøres til kostpris, så svind eller defekte varer kan bogføres som tab i stedet.

Hvis du har inventar eller driftsmidler skal de afskrives 

Alle poster gennemgåes med henblik på om de er repræsenteret med den rigtige værdi og så vidt muligt skal du skaffe noget afstemningsmateriale fra en anden kilde. Det kan være et bankkontoudtog, hvor du kan se en saldo pr. 31.12, eller en lejekontrakt hvoraf det fremgår hvad depositummet bør være.

Er gælden korrekt medtaget?

Så er turen kommet til gælden (dine passiver) der skal have samme eftersyn 

Igen gennemgår du alle poster for at kontrollere at de står med det rigtige beløb

Hvis du har større leverandører er det en god idé at få et kontoudtog fra dem, så du kan se at I er enige om hvad I har af mellemværende

Du kan hente kontoudtog fra banken, der viser en saldo på eventuelle lån, måske skal der bogføres nogle renter og gebyrer for at få det til at stemme?

Til slut kigger vi så på din resultatopgørelse

Er alle indtægter med?

– Måske har du arbejdet på et projekt, der først faktureres i januar? -så skal du indtægtsføre værdien af det arbejde du har udført – det hedder igangværende arbejder.. Du skal selvfølgelig ikke sende en faktura til kunden, men du skal ind og bogføre beløbet som en indtægt (uden moms) og modpostere den under dine tilgodehavender.

 

 

Og hvordan med omkostningerne?

 

Har du husket at få alting med? – også de regninger du har betalt fra din private konto? 

Kig dine kontokort igennem og tjek om der kun er beregnet moms af det, der rent faktisk er momsfradrag for

Tjek at alle fakturaerne er der og at de er bogført i korrekt år – har du bogført alle 12 telefonregninger og alle 12 huslejer? – har der mon sneget sig en husleje for januar 2021 med ind i regnskabet fordi den blev betalt i december? – så skal den trækkes ud af husleje kontoen og i stedet hen under dine aktiver som en forudbetaling

 

Hvis du skal betale skat af privat andel af din telefon skal du fratrække kr. 2900 på din telefonkonto og modpostere den på din mellemregning – på denne måde gør du omkostningen og fradraget i regnskabet mindre. Hvis din ægtefælle også har fri telefon kan du nøjes med at ligge kr. 2.175 til telefonomkostninger

Der er kun 25% fradrag for dine repræsentationsudgifter, så på samme måde som med telefonen skal du fratrække 75% af den bogførte omkostning, så omkostningen bliver mindre i regnskabet.

Måske har du også andre omkostninger Skat ikke vil give fradrag for? – Det er f.eks. bøder og renter til Skat. Disse omkostninger skal på sammen måde fjernes fra regnskabet.

Jeg håber at min guide har gjort dig lidt klogere på afslutning af dit bogholderi 

Hvis du har brug for hjælp til årsafslutningen vil jeg rigtig gerne hjælpe dig.

Jeg har lavet en 1:1 online workshop, hvor vi sammen gennemgår dit bogholderi og udarbejder dit regnskab, på den måde bliver du klædt på til selv at gøre det fremadrettet med ro i maven

Du kan læse mere om workshoppen her – og hvis du booker her i januar er prisen 2.800 + moms

Og jeg kan ikke sige det ofte nok:

Din business er vigtig – driften af din business er lige så vigtig som kundeopgaver

I en professionel business tages alle opgaver lige alvorligt

Du er din business – og du er lige så vigtig som dine kunder

Vil du være med i den gratis Facebook gruppe

Hent inspiration, tips og tricks og gode vaner vedr. bogholderi og regnskab

 

VIL DU MED PÅ WORKSHOP

HVOR VI SAMMEN FÅR OVERBLIK OVER DIN BUSINESS 

Om forfatter

Dorte Rasmussen er oprindeligt uddannet revisor og har arbejdet med iværksættere, ledelse og planlægning i over 20 år.

Hun driver virksomheden Dorte Lykke, hvor hun videregiver værktøjer og indsigter til ejerledere, der ønsker at udvikle deres forretning.

Herudover sidder hun i flere advisoryboards og driver et power netværk for kvindelige virksomhedsledere, der ønsker sparring og faglig indsigt.