Har du momsfritagede ydelser?

Måske åndede du lettet op da du opdagede at du ikke skulle ligge moms til dine ydelser?

Det er også en klar fordel hvis dine kunder primært er private, men du slipper desværre ikke helt for administration og afgifter – og hvis du har både momsfri og momspligtige ydelser skal du være opmærksom på, at det kun er en del af momsen du kan trække fra. Men det er ikke så omstændigt som det måske kan lyde – jeg vil i hvert fald gøre mit til at du falder godt på plads i rammerne så det ikke er noget du skal bruge unødig tid og energi på.

Jeg præciserer lige, at dette opslag kun er gældende hvis du har momsfri ydelser.

Hvis dine ydelser er momspligtige og du bare ikke er registreret fordi du endnu ikke kan se en omsætning på 50.000 i din pipeline over de næste 12 måneder hører din business stadig til ovre i kategorien moms.

Hvad er lønsumsafgift?

Lønsumsafgift er en afgift der skal betales af virksomheder med momsfritagede ydelser. Det er ikke et seperat regnskab som momsen men derimod en afgift der beregnes ud fra virksomhedens Afgiftsgrundlag. Afgiften kan fratrækkes i virksomheden som enhver anden driftsomkostning

Afgiftsgrundlaget findes på en af følgende måder :

1. Virksomhed uden medarbejdere

    Årets overskud

2. Virksomhed med medarbejdere

    Årets resultat med tillæg af lønsummen

 

Hvordan beregnes og betales lønsumsafgiften?

 

Lønsumsafgiften beregnes ud fra en fast sats, hvis du er inden for sundhedssektoren, privat personkørsel, momsfri undervisning, bedemænd eller hvis du sælger kulturelle oplevelser vil satsen være 4,12 % af føromtalte afgiftsgrundlag.

 

¨Lønsumsafgiften beregnes og betales hvert kvartal hvis du har medarbejdere

 

og en gang om året hvis du ikke har nogle medarbejdere ¨

Hvad så hvis jeg både har momsfri og momspligtig omsætning?

Hvis du både har momsfri og momspligtig omsætning, det kan være at du er fysioterapeut men også sælger træningsudstyr, så er det vigtigt at du får opdelt regnskabet korrekt således at den del, der har med fysioterapi at gøre kan udskilles til brug for beregning af lønsumsafgift og den anden del kan udskilles til brug for beregning af moms. Nogle omkostninger vil kunne henvises direkte til hvilken omsætning de vedrører mens andre er delte omkostninger.

Men hvordan gør jeg så det – helt konkret?

Du opdeler din kontoplan så du let kan udskille de beløb du skal bruge. Jeg har illustreret det herunder:

Omsætningen er den nemme, her har du måske allerede delt din kontoplan om i omsætningskonti med og uden moms. Det samme gør du for de direkte omkostninger. Hvis vi tager eksemplet fra før opretter du en række varekøbskonti til brug for fysioterapi (de oprettes uden moms) og til brug for træningsudstyr (de oprettes med moms).

De øvrige omkostninger der bruges til begge dele af virksomheden oprettes som fælleskonti med momstræk, der hvor der er momsfradrag naturligvis. og når en afgiftsperiode er slut fordeler du så fællesomkostningerne efter samme split som omsætning har -deraf ordet splitmoms.

Fysioterapi

Omsætning 700.000

Varekøb 100.000

fællesomkostning 70%,  140.000

Overskud 460.000

 

Træningsudstyr

Omsætning 300.000

Varekøb 100.000

fællesomkostning 30%,  60.000

Overskud 140.000

 

Samlet

Omsætning 1.000.000

Varekøb 200.000

fællesomkostning 200.000

Overskud 600.000

Moms fællesomkostninger: 40.000

 

Lønsumsafgift:

I ovenstående tilfælde vil virksomheden skulle registreres for lønsumsafgift da afgiftsgrundlaget 460.000 er større end 80.000. Afgiften vil være på 4,12 % altså kr. 18.952. Afgiften fratrækkes bagefter som en omkostning.

Moms:

I ovenstående tilfælde vil virksomheden også skulle momsregistreres da omsætningen er større end 50.000. Når der indberettes moms vil man tage 70 % af den købsmoms der kommer fra fællesomkostningerne altså 28.000 og ligge til driftsomkostningerne.

Derved bliver årets samlede resultat til 600.000 – 18.952 – 28.000 = 553.048

Og jeg kan ikke sige det ofte nok:

Din business er vigtig – driften af din business er lige så vigtig som kundeopgaver

I en professionel business tages alle opgaver lige alvorligt

Du er din business – og du er lige så vigtig som dine kunder

Kom med på workshop

med særlig fokus på opdeling af kontoplan samt beregning af lønsumsafgift og splitmoms. Herudover gennemgår vi hvad der er af fradrag og muligheder, hvordan du betaler skat som selvstændig og forhåbentlig stiller du en masse gode spørgsmål så vi kan få det tilpasset din virksomhed. Prisen for deltagelse er kr. 950 + moms

LÆS MERE OM WORKSHOPPEN

KOM MED PÅ WORKSHOP

Vil du være med i den gratis Facebook gruppe

Hent inspiration, tips og tricks og gode vaner vedr. bogholderi og regnskab

 

Om forfatter

Dorte Rasmussen er oprindeligt uddannet revisor og har arbejdet med iværksættere, ledelse og planlægning i over 20 år.

Hun driver virksomheden Dorte Lykke, hvor hun videregiver værktøjer og indsigter til ejerledere, der ønsker at udvikle deres forretning.

Herudover sidder hun i flere advisoryboards og driver et power netværk for kvindelige virksomhedsledere, der ønsker sparring og faglig indsigt.