Du skal betale skat at din virksomheds overskud

Såfremt du driver din business som personligt ejet betragtes du og din business som den samme juridiske enhed og det hele bliver derfor blandet lidt sammen.  Din virksomheds resultat bliver betragtet som din løn og det er derfor også dit resultat der bliver brugt til beregningen af hvad der skal betales i skat. Det har som udgangspunkt ikke noget at sige hvornår du vælger at trække pengene ud af din virksomhed, eftersom dit resultat betragtes som din løn er de penge, der står på virksomhedens konto også dine penge (efter virksomhedens gæld, moms osv. er betalt selvfølgelig)

For overblikkets skyld og hvis du en dag vil udnytte de fordele, der ligger i virksomhedsskatteordningen (skal jeg nok komme ind på senere) er det dog en fordel og altid min anbefaling at holde virksomhedens økonomi skarpt adskilt fra din private økonomi. Sæt en fast overførsel op fra din virksomhedskonto til din budgetkonto en gang om måneden eller hver 14. dag og nix pille når det kommer til virksomhedens dankort og kontant kasse

Jeg præciserer lige, at dette opslag kun er gældende hvis du har en personligt drevet virksomhed (enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S). Hvis du driver business i selskabsform bliver du betragtet som lønmodtager og så er der ingen ændring i forhold til lønnen. Der vil så være nogle ting omkring udbytte og selskabsskat, men det må blive i et andet indlæg 

Hvordan fungerer det så når jeg ikke får en lønseddel?

Når du ikke får en lønseddel hvor skatten kan beregnes og trækkes automatisk skal du være lidt mere opmærksom på udviklingen af din virksomheds resultat så du ikke får en slem overraskelse når året er omme.

Skattens forløb kan opdeles i 3 hovedpunkter:

1. Forskudsopgørelsen 

    der kan indberettes fra 20. november året før

2. Selvangivelsen

    der indberettes med frist 30. juni

3. Årsopgørelsen

    med det endelige resultat og en melding om der skal betales mere skat eller du får          noget retur

1. Forskudsopgørelsen

Fra 20. november 2020 kan du indtaste dine forventninger til dit resultat for 2021, Skat vil herefter beregne hvor meget du skal betale i B skat henover året og fordele det over 10 rater (1 pr. måned med undtagelse af juni og december)

Det er vigtigt når du udfylder din forskudsopgørelse at du er opmærksom på, at Skat jo kun kan forholde sig til de tal du indtaster, så hvis du indtaster et optimistisk overskud er det det beløb, du kommer til at betale a conto skat af. Omvendt hvis du taster et for lavt overskud og ikke får korrigeret efterfølgende, så er det at du havner i en situation hvor du har betalt for lidt i B skat og altså får en restskat når årsopgørelsen bliver genereret.

¨Forskudsopgørelsen kan ændres og redigeres lige så ofte som du har brug for det ¨

Min anbefaling er, at du indtaster det forventede årsresultat ud fra hvad du forventer at omsætte i 1. halvår (og ganger det med 2), så bliver du ikke kvalt i store skatterater, hvis din virksomhed lige skal ordentligt i gang. – du kan også starte med at tage udgangspunkt i 1. kvartal hvis du er helt nystartet og ikke har det store overblik over hvordan salget udvikler sig. Men opfølgning er vigtig… Ligesom du bør lave opfølgning i forhold til dit budget, så kig på dit overskud minimum en gang pr. kvartal og se om det stemmer nogenlunde med hvad du har skrevet på din forskudsopgørelse. Hvis det ikke stemmer, så korriger forskudsopgørelsen så du får betalt så korrekt skat som muligt hen over året, det giver bare bedre ro i maven når der er en ubekendt mindre du skal forholde dig til.

Men får jeg så stadig det private fradrag, der stod på mt skattekort med ?

Jep, det gør du. Du bliver beskattet på præcis samme måde med de samme fradrag og de samme satser hvadenten du er lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende. Det fremgår bare ikke helt så tydeligt når man bare får et beløb til betaling 10 gange om året, som når man ser det sort på hvidt på et hovedkort. Men de er med -både dit personfradrag og dine øvrige fradrag som renteudgifter osv. det står specificeret på din forskudsopgørelse

Kan man selv spare op til en restskat?

Hvis din virksomhed brager derudaf og du ikke har fået korrigeret din forskudsangivelse er det en god idé at lave en foreløbig skatteberegning og indbetale et beløb som ‘frivillig indbetaling af restskat’ inden 31/12. Hvis du indbetaler restskat inden årsskiftet påløber der nemlig ingen renter eller omkostninger.

Hvordan og hvornår betaler jeg restskat? – og hvad med renter?

Hvis du får en restskat er det en god idé selv at blive opmærksom på det og betale den så hurtigt som muligt, da der allerede fra 1. januar påløber dag til dag renter. Dvs. for hver dag du venter med at betale påløber der flere renter. Så lad være med at vente med at aflevere selvangivelsen til sidste øjeblik det kan blive dyrt i renter – og de er ikke fradragsberettiget.

De kedelige regler om renter og betaling:

1) Ved betalinger fra 1. januar og fremad påløber der 2% i rente beregnet fra 1. januar til betalingsdagen

2) Ved betalinger efter 30. juni påløber der et procenttillæg på 4% 

3) Hvis restskatten ikke er indbetalt senest 1. juli når selvangivelsen indberettes og årsopgørelse genereres opkræver Skat beløbet inkl. 4% procenttillæg og 2% i rente. op til kr. 21.320 bliver indregnet i din skat for det efterfølgende år – beløb over 21.320 opkræves i 3 lige store rater der forfalder i august, september og oktober. 

Og så lovede jeg lige at komme tilbage til virksomhedsskatteordningen:

Det er nemlig sådan, at man – for at give ejerne af personligt ejede virksomheder samme fordele som ejere af selskaber, hvis de ønsker at spare penge op i deres virksomhed. Altså, hvis du tjener så mange penge at du ikke har et nu og her behov for at hæve dem ud, så kan du lade dem stå og nøjes med at betale fuld skat af det du reelt hæver ud og en a conto skat svarende til selskabsskatten pt. 22%. af resten. Det år du så hæver det resterende beløb ud til privatforbrug falder den resterende beskatning så.

Fordelene ved det er at man kan udjævne skatten – og undgå topskatten i de år hvor indtjeningen går rigtig godt – og så kan man hæve pengene ud til en lavere beskatning i de år hvor det går knap så godt.

En anden fordel er også, at erhvervsmæssige renteudgifter vægter tungere i denne beregning, hvis du er i virksomhedsordningen får du fradrag for dine renter i din personlige indkomst frem for din kapitalindkomst. – Hvilket er årsagen til at mange vælger at foretage forældrekøb i virksomhedsskatteordningen. -Sidstnævnte er der dog lige nu noget usikkerhed om hvorvidt det kan fortsætte i 2021.

Virksomhedsordningen er ikke relevant for alle, men for at kunne udnytte fordelene skal man i årets løb holde virksomheds og privatøkonomi skarpt adskilt og så er det selvfølgelig en fordel kun at hæve hvad du rent faktisk har brug for ud til privatforbrug, så min anbefaling er altid at overholde de retningslinier, så har du i hvert fald ikke afskåret dig fra at kune benytte virksomhedsordningen når regnskab og selvangivelse gøres op.

Og jeg kan ikke sige det ofte nok:

Din business er vigtig – driften af din business er lige så vigtig som kundeopgaver

I en professionel business tages alle opgaver lige alvorligt

Du er din business – og du er lige så vigtig som dine kunder

Vil du være med i den gratis Facebook gruppe

Hent inspiration, tips og tricks og gode vaner vedr. bogholderi og regnskab

 

VIL DU MED PÅ WORKSHOP

HVOR VI SAMMEN FÅR OVERBLIK OVER DIN BUSINESS 

Om forfatter Dorte Rasmussen er oprindeligt uddannet revisor og har arbejdet med iværksættere, ledelse og planlægning i over 20 år. Hun driver virksomheden Dorte Lykke, hvor hun videregiver værktøjer og indsigter til ejerledere, der ønsker at udvikle deres forretning. Herudover sidder hun i flere advisoryboards og driver et power netværk for kvindelige virksomhedsledere, der ønsker sparring og faglig indsigt.