Hvordan betaler jeg skat som selvstændig

Hvordan betaler jeg skat som selvstændig

Hvordan betaler jeg skat som selvstændig?

Dette blogindlæg er kun gældende hvis du har en personligt drevet virksomhed (enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S). Hvis du driver din virksomhed i selskabsform bliver du betragtet som lønmodtager og så er der ingen ændring i forhold til lønnen. Der vil så være nogle ting omkring udbytte og selskabsskat, men det må blive i et andet indlæg

Du skal betale skat af din virksomheds overskud

Såfremt du driver din virksomhed som personligt ejet betragtes du og din business som den samme juridiske enhed og det hele bliver derfor blandet lidt sammen. 

Din virksomheds resultat bliver betragtet som din løn og det er derfor også dit resultat der bliver brugt til beregningen af hvad der skal betales i skat og det har som udgangspunkt ikke noget at sige hvornår du vælger at trække pengene ud af din virksomhed.

Hvor meget må jeg trække ud i løn til mig selv?

Eftersom dit resultat betragtes som din løn er de penge, der står på virksomhedens konto jo dine penge og du kan hæve det beløb du vil – Det skal dog lige siges, at virksomhedens gæld vil jo så også være din gæld, så sørg for at der altid står penge på kontoen til betaling af leverandører, moms osv. når du trækker penge ud til dig selv.

Når du hæver penge til dig selv, betragtes det som private hævninger og det er derfor også sådan du skal bogføre det – løn er noget du giver til en medarbejder.

For overblikkets skyld og hvis du en dag vil udnytte de fordele, der ligger i virksomhedsskatteordningen (skal jeg nok komme ind på senere) er det dog en fordel og altid min anbefaling at holde virksomhedens økonomi skarpt adskilt fra din private økonomi.

Sæt en fast overførsel op fra din virksomhedskonto til din budgetkonto en gang om måneden eller hver 14. dag og nix pille når det kommer til virksomhedens dankort og kontant kasse

 

 

Forskudsopgørelsen 

Hvor meget forventer du at tjene?

Fra 20. november 2022 kan du indtaste dine forventninger til dit resultat i 2023. Herefter vil skat beregning hvor meget du skal betale i B-skat og fordele det over 10 rater der betales månedsvis i 2023 (alle måneder undtagen juni og december)

Det er vigtigt når du udfylder din forskudsopgørelse at du er opmærksom på, at Skat jo kun kan forholde sig til de tal du indtaster, så hvis du indtaster et optimistisk overskud er det det beløb, du kommer til at betale a conto skat af. Omvendt hvis du taster et for lavt overskud og ikke får korrigeret efterfølgende, så er det at du havner i en situation hvor du har betalt for lidt i B skat og altså får en restskat når årsopgørelsen bliver genereret.

Min anbefaling er, at du indtaster det forventede årsresultat ud fra hvad du forventer at omsætte i 1. halvår (og ganger det med 2), så bliver du ikke kvalt i store skatterater, hvis din virksomhed lige skal ordentligt i gang. – du kan også starte med at tage udgangspunkt i 1. kvartal hvis du er helt nystartet og ikke har det store overblik over hvordan salget udvikler sig.

Men opfølgning er vigtig… Ligesom du bør lave opfølgning i forhold til dit budget, så kig på dit overskud minimum en gang pr. kvartal og se om det stemmer nogenlunde med hvad du har skrevet på din forskudsopgørelse. Hvis det ikke stemmer, så korriger forskudsopgørelsen så du får betalt så korrekt skat som muligt hen over året, det giver bare bedre ro i maven når der er en ubekendt mindre du skal forholde dig til.

Men får jeg så stadig det private fradrag, der stod på mt skattekort med ?

Jep, det gør du. Du bliver beskattet på præcis samme måde med de samme fradrag og de samme satser hvadenten du er lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende. Det fremgår bare ikke helt så tydeligt når man bare får et beløb til betaling 10 gange om året, som når man ser det sort på hvidt på et hovedkort. Men de er med -både dit personfradrag og dine øvrige fradrag som renteudgifter osv. det står specificeret på din forskudsopgørelse

 

Forskudsopgørelsen

Selvangivelsen

Selvangivelsen

Hvad endte du så med at tjene?

Når året er gået går vi igen ind på skat.dk – denne gang for at indberette selvangivelsen

Her fortæller vi så hvordan året rent faktisk er gået og hvad virksomhedens resultat endte med at blive.

Hvis dit salg har været under 300.000 kan du nøjes med at indtaste virksomhedens overskud, hvis dit salg har været større skal der udfyldes lidt flere rubrikker. Tallene kommer direkte fra dit regnskabsprogram når dit bogholderi er afstemt og de skattemæssige posteringer er bogført

Årsopgørelsen

Fik du så betalt for meget eller for lidt i skat?

Når selvangivelsen er godkendt generes der så en årsopgørelse, som fortæller hvorvidt du har betalt nok i B-skat.

Hvis resultatet du forventede (og ændrede løbende) på årsopgørelsen var lavere end det overskud du senere skrev på din selvangivelse ender du ud med en restskat

Omvendt, hvis du var lidt for optimistisk i din forudsigelse og resultatet på selvangivelsen er mindre end du havde forventet – får du penge tilbage i skat.

Hvordan og hvornår betaler jeg restskat? – og hvad med renter?

Hvis du får en restskat er det en god idé selv at blive opmærksom på det og betale den så hurtigt som muligt, da der allerede fra 1. januar påløber dag til dag renter. Dvs. for hver dag du venter med at betale påløber der flere renter. Så lad være med at vente med at aflevere selvangivelsen til sidste øjeblik det kan blive dyrt i renter – og de er ikke fradragsberettiget.

De kedelige regler om renter og betaling:

1) Ved betalinger fra 1. januar og fremad påløber der 2% i rente beregnet fra 1. januar til betalingsdagen

2) Ved betalinger efter 30. juni påløber der et procenttillæg på 4% 

3) Hvis restskatten ikke er indbetalt senest 1. juli når selvangivelsen indberettes og årsopgørelse genereres opkræver Skat beløbet inkl. 4% procenttillæg og 2% i rente. op til kr. 22.192 (2021) bliver indregnet i din skat for det efterfølgende år – beløb over 22.192 (2021) opkræves i 3 lige store rater der forfalder i august, september og oktober. 

 

 

Årsopgørelsen

Så hvordan undgår jeg restskat?

Det bedste du kan gøre for at undgå restskat er at ramme dit forventede resultat så præcist  som muligt

 Det kan du bl.a. gøre ved løbende at opdatere dit budget. Efterhånden som året udvikler sig kan du skrive ændringerne ind i budgettet og hele tiden følge med i hvilken betydning det får for dit resultat – og dermed din skat.

Kan jeg ikke bare selv spare op på en konto løbende og så betale inden nytår?

Jeg anbefaler klart at følge ovenstående metode og løbende regulere forskudsopgørelsen så den er så præcis som muligt

Jeg har gennem tiden haft masser af kunder der starter ud på den anden måde og de kan lidt groft inddeles i 2 grupper:

1) Der bliver lagt lidt for meget til side, så jeg låner lige lidt af dem til at betale nogle andre regninger

2) arh.. jeg ved at jeg har lagt rigeligt til side, men jeg er stadig super nervøs for at hæve penge på min virksomheds konto – for hvad nu hvis…

Begge grupper bærer rundt på en uro i maven for det kan godt være at der er penge på opsparingskontoen, men er der nok? og hvor mange er mine?

 

 

 

Og så lovede jeg lige at komme tilbage til virksomhedsordningen

Der er flere muligheder for at undgå topskat – en af dem er virksomhedsordningen

Det er nemlig sådan, at man – for at give ejerne af personligt ejede virksomheder samme fordele som ejere af selskaber, hvis de ønsker at spare penge op i deres virksomhed.

Altså, hvis du tjener så mange penge at du ikke har et nu og her behov for at hæve dem ud, så kan du lade dem stå og nøjes med at betale fuld skat af det du reelt hæver ud og en a conto skat svarende til selskabsskatten på 22%. af resten.

Det år du så hæver det resterende beløb ud til privatforbrug falder den resterende beskatning. dvs. de 22% bliver modregnet igen så ingen dobbeltbetaling

Fordelene ved det er at man kan udjævne skatten – og undgå topskatten i de år hvor indtjeningen går rigtig godt – og så kan man hæve pengene ud til en lavere beskatning i de år hvor det går knap så godt.

Virksomhedsordningen er ikke relevant for alle, men for at kunne udnytte fordelene skal man i årets løb holde virksomheds og privatøkonomi skarpt adskilt og så er det selvfølgelig en fordel kun at hæve hvad du rent faktisk har brug for ud til privatforbrug, så min anbefaling er altid at overholde de retningslinier, så har du i hvert fald ikke afskåret dig fra at kune benytte virksomhedsordningen når regnskab og selvangivelse gøres op.

 

 

 

Det oversete budget

Det oversete budget

Det oversete budget og styringsværktøj

Et af de mest oversete værktøjer til at styre sin forretnings udvikling er efter min mening budgettet

Så snart den daglige drift, jagten efter kunder og håbet om at kunne tjene en månedsløn opsluger os, får vi desværre ofte samtidig nedprioriteret at tænke målsætning og budgettankerne til ende

Budgettet og forretningsplanen bliver ofte til en ‘to do – later’, der ligger godt gemt i skuffen indtil bank eller revisor spørger efter dem. Jeg vil dog påstå, at de timer man bruger på at lave et budget kommer tusind gange igen med øget overblik og dejlig ro i maven.

Hvad kan man bruge et budget til?

Budgettet kan meget mere end bare være nogle tal, der skal sendes videre til bank eller revisor. Når du først har været øvelsen igennem og fået nedskrevet dine mål i tal vil du opleve overblikket.

  • Du bliver endnu mere klar i din målsætning og din forretning –
    og når målet deles ned i mere overskuelige delmål, er det nemmere at overskue.
  • Du har ro i maven, når du ved, at du er på rette vej
  • Hvis din business ikke udvikler sig, som du håber, kan du hurtigt spotte det – ændre retning, produktsammensætning eller andet, der gør, at du igen er på rette vej.

Hvordan kommer jeg i gang med mit budget?

Det er nemt at give op fra start, for første punkt i budgettet er omsætning – og det kan være rigtig svært at tænke i hvor meget du kommer til at sælge når du måske ikke engang har startet din forretning endnu.

Nøglen hertil er opdeling, opdeling og opdeling – I øvrigt en øvelse, der gør det nemmere for dig senere hen, at navigere efter dit budget og sætte din kontoplan op, så du, i dit bogholderi, kan følge med i hvor du tjener dine penge – og hvor du i værste fald, har penge med på job.

Opdelingen afhænger af hvilken virksomhed du har, men fælles for dem alle er, at du bør lave en opdeling for hver varegruppe/ydelse, der har forskelligt dækningsbidrag altså for hver gruppe hvor du tjener forskelligt.

Min egen omsætning er delt op i Workshops, mentortimer, bogholdertimer og onlineforløb

En kosmetolog eller behandler kan måske opdele i behandlinger, produktsalg og kurser og en kaffebar kan måske opdele i dagssalg, events og kaffe/te i løsvægt?

Du er den bedste til at vurdere, hvordan du kan dele din omsætning op

Budget
Budget - varer
Budget - direkte omkostninger
Budget -dækningsbidrag

En opdeling giver overblik

Prøv at lave en opdeling som ovenstående, hvor du i box 1 lister prisen på de varer du har i din forretning, i box 2 skriver du så de direkte omkostninger der er forbundet med den pågældende vare – og i box 3, kan du så se hvor meget du tjener pr. vare – Altså dit dækningsbidrag.

De direkte omkostninger er de variable omkostninger, som du kun har, hvis du sælger en vare eller ydelse. Hvis du ikke har noget salg vil omkostningen her altså være tæt på 0

Budget eksempel

Kend dine faste omkostninger

Nu springer jeg lige lidt i det. For inden vi skal sætte tal på det forventede salg er det en rigtig god idé at kende til sine faste omkostninger og dermed også din 0-punkts omsætning

Faste omkostninger er alle de omkostninger du har i din forretning – uanset om du sælger noget eller ej. Dvs. telefon, husleje, forsikringer, abonnementer osv. Jeg er opmærksom på, at de godt kan ændre sig hvis omsætningen ændres væsentligt og man eksempelvis skal flytte til større lokaler, men som det er nu, hvad er dine faste omkostninger i alt så? (og husk, vi regner eksklusiv hvis du er momsregistreret)

0-Punktsomsætningen finder du der, hvor dækningsbidraget er lig med de faste omkostninger. Med andre ord – er det her, hvor dit salg betaler for alle din virksomheds omkostninger og fra nu af, begynder du så at tjene penge du kan trække ud som løn -alternativt kan du lade pengene stå i virksomheden som opsparing til investeringer.

Dit forventede salg

Nu er det så du skal vurdere dit forventede salg. det skal på den ene side både være ambitiøst, men det skal også være realistisk. Der er mange veje du kan gå:

1) Du kan gå ud fra allerede indgåede kontrakter eller faste kunder?

2) Du kan også tage udgangspunkt i din tid… hvor mange behandlinger/workshops/kurser ville det være realistisk at du kan nå på en dag?

3) Kig over en 12 måneders periode, vil der nogle måneder være mindre salg, som følge af ferie, sæsonudsving? – Måske vil omsætningen stige jævnt over de næste 12 måneder fordi du er nystartet og endnu ikke er booket helt op?

4) Måske ved du, hvad du er nødt til at hive ud til dig selv i løn hver måned for at det hele kan løbe rundt? – og så er det, det tal, som du skal forvente at indtjene efter den periode du nu engang har sat dig til mål for at din forretning skal kunne udbetale din løn.

 

Slip præstationsangsten – et budget er et værktøj, der hele tiden ændrer sig

Husk hele tiden, at det ikke er de endelige tal du skriver i dit regneark. Budgettet er et værktøj, som du hele tiden kan ændre i når der sker ændringer i din virksomhed, hvadenten det er produktsammensætning eller omkostninger der bliver større eller mindre.

Forskellen fra før til nu er bare, at nu har du et budget du kan skrive ændringerne ind i og derved hurtigt få overblik over hvad det betyder for dit resultat, din skat og den løn du kan trække ud.

 

Kun du kan finde vejen

Jeg er godt klar over, at jeg med dette indlæg ikke får givet en 1:1 løsning omkring hvordan du får lavet dit budget, men jeg håber at jeg alligevel har fået sat nogle tanker i gang og inspireret dig til hvilken vinkel du vil vælge når du skal til at lave dit budget. – Og det er kun dig, der kender dine målsætninger og dine varer så find tiden, sluk telefon og mail og dyk ned i din forretning.

I oktober har jeg et budgetforløb hvor vi går alle de her punkter igennem sammen, vi når til bunds i din forretning får lavet et budget til netop dig og du får hjælp til hvordan du løbende følger på det.

Når først grundarbejdet er lavet tager den ingen tid at vedligeholde når du laver din månedsstatus.

 

Orden i bilagene

Orden i bilagene

Orden i bilagene

Bilag er lig med cool cash

Det kan godt betale sig at have orden i bilagene, for hvis du ikke har, kan det betyde: 

– Ingen momsfradrag

– Ingen skattefradrag

Og hvis du driver din virksomhed i selskabsform og betaler en regning med selskabets dankort uden efterfølgende at kunne fremskaffe en faktura. Så er der tale om et ulovligt aktionærlån hvoraf der skal betales dobbelt skat. Så måske er det værd at få gang i nogle sunde vaner, så bilagene ikke bliver væk igen.

Men hvad er et bilag egentlig? For at et bilag skal berettige til fradrag er der nogle helt formelle krav, som det skal leve op til. Som udgangspunkt er det ikke noget problem, for stort set alle de bilag du modtager fra leverandører lever op til kravene. Men har du nogensinde fået dankortkvitteringer,  dags dato bilag eller ordrebekræftelser retur fra revisoren med instruksen om at fremskaffe de originale fakturaer? – Det er fordi de ikke lever op til de krav, jeg har skitseret på billedet ved siden af: Så husk, at få formalia i orden på bilagene, for det kan ikke gøres efterfølgende. Hvis Skat først har været på kontrolbesøg og underkendt dine bilag får du ikke lov til at skrive på dem bagefter og få fradraget alligevel. Husk i øvrigt at, hvis du har repræsentationsbilag, skal de påføres navne på deltagerne samt årsag til sammenkomsten
Hvad med bilag når jeg køber af en privatperson? Alle bilag skal leve op til retningslinierne, så når du køber noget privat kan du eventuelt selv klargøre et stykke papir, hvor der står – Dato, sælgers navn og adresse, din virksomheds navn og adresse, hvad du har købt og til hvilken pris, få sælgers underskrift på og så er bilaget klar til dit bogholderi. Der er ikke moms på når du køber fra en privatperson, men skattemæssigt kan du fratrække dit køb.
Og hvordan får jeg så de der gode vaner Det er klart en fordel, hvis du får det ind som en fast rutine at samle dine bilag løbende mens du stadig kan huske hvilke indkøb du har gjort. En god idé er at bruge virksomhedens dankort til alle forretningsrelaterede køb, så du har et overblik den vej. Men hvis du, som jeg, også engang imellem får købt kopipapir eller kaffe sammen med dine dagligvarer når du alligevel er i Netto, kan det godt være svært at huske på alle indkøb. Jeg gør selv det, at jeg, så vidt muligt, dagligt samler og indscanner de bilag der har været den foregående dag så jeg ikke går glip af fradrag. Ved samme lejlighed får jeg så opdateret min kørebog og tjekket om der er kommet nye indbetalinger i banken. Det lyder omstændigt, men det tager måske et kvarter hver morgen – og så behøver jeg ikke tænke mere over det. Det er min rutine, men du skal selvfølglig finde en rutine, der passer til dig.  Kan du mærke roen i maven? Nu er dit bogholderi altid opdateret. -Ikke flere bunker og du er altid blandt de første til at indberette moms og selvangivelse. Du ved hvem, der skylder dig penge og du kan følge op på dit budget og se om du er på rette vej eller om der skal rettes ind. Og den fede ekstra bonus er, at hvis du vælger at indscanne dine bilag kan du brænde eller makulere dine papirbilag, så du ikke falder over det igen og skal tænke over hvorvidt det nu er kommet med i regnskabet eller ej.  
Hvordan betaler jeg skat som selvstændig

Momsregistrering i blinde

Momsregistrering i blinde…. Er du også bare blevet momsregistreret fordi at det gør man når man bliver selvstændig? Det er rigtigt, at hovedreglen er, at du – så snart du forventer en omsætning på 50.000 over 12 fortløbende måneder – skal lade dig momsregistrere, tillægge 25% salgsmoms på dine varer/ ydelser og kan få momsen på dine køb retur fra Skat. Men en hovedregel har som regel også en undtagelse – og det har momsloven også – og den har faktisk en hel del variationer at byde på
Jamen det forventer jeg da at min bogholder har styr på Øh….. nej, selvom nogle bogholdere kan være nok så dygtige og systematiske når de indtaster dine bilag og afstemmer din bank, så har de ikke alle en faglig baggrund der gør, at de kender til alle de regler der findes. – og helt ærligt, så tror jeg det er de færreste af dem der sætter tid af til at tænke ud over de bilag der mangler for at banken stemmer, du har købt en ydelse, der hedder bogholderi og det er så hvad du får. Hvad så med revisoren? Der findes helt sikkert nogle revisorer, der giver sig selv tiden til at sætte sig ordentlig ind i forholdene hos deres kunder, men jeg tror også at mange af dem får solgt sig selv for billigt og ender med bare at kontrollere bilag og afstemninger. Måske spørger de lidt til kørselsfradrag og fri telefon, men de har dødtravlt når det er tid til selvangivelserne, så mange revisorer holder ikke engang et regnskabsmøde for at gennemgå tallene med deres kunder. Så…. sorry to say… you are on your own – og det er måske egentlig også okay? I sidste ende er det jo dit ansvar at regnskaberne bliver opgjort korrekt, så lige at bruge et par timer på hvilke regler der gælder for din virksomhed i din branche er vel meget godt givet ud?
Jamen altså, hvor galt kan det gå? Der er jo som udgangspunkt ikke noget galt i at lade sig momsregistrere… Det er bare en mellemregning. Du ligger moms på dit salg og en anden erhvervsdrivende trækker den fra når de foretager et køb. Men forleden dag stødte jeg på en pige, der underviser private, der jo ikke kan fratrække momsen nogen steder. Hun tager 800 i timen og er momsregistreret. Udfordringen her er bare, at undervisning ikke er momspligtigt, så i stedet for at forære Skat de 160 kr. i salgsmoms kan hun reelt beholde pengene selv, uden at ændre prisen over for kunden. Det betyder alligevel 4.000 kr. mere ind på kontoen på en 25 timers uge. Ja, hun går så også glip af momsfradraget på  omkostningerne og hun skal så i stedet betale lønsumsafgift, men i hendes tilfælde er hendes omkostninger nærmest ikke eksisterende og satsen for lønsumsafgift er 4,12%, så det svarer til omkring 3.000 ekstra om ugen, direkte ind på kontoen uden at arbejde mere.
Det er ikke planen, at du nu skal gå i panik… Jeg synes bare, det er da værd lige at undersøge om du også har et sted hvor du får snydt dig selv ik?
Det oversete budget

Har du overvejet at blive revisor coach??

Har du overvejet at slå dig op som revisorcoach? Efter et arbejdsmøde skriver min kunde en sød besked til mig på messenger: “Har du egentlig overvejet at slå dig ned som revisorcoach?  Jeg synes bare, at efter vi er begyndt at arbejde sammen har jeg virkelig fået ro på omkring mit regnskab og jeg har ikke længere ondt i maven når jeg skal åbne regnskabsprogrammet”. Jeg bliver så glad, når jeg bliver bekræftet i, at jeg gør en forskel for mine kunder – måske især fordi min indgangsvinkel til det at være revisor er ændret i forhold til det billede jeg selv får inde i hovedet når jeg tænker ordet: ‘Revisor’
Ja, jeg er revisor Men jeg synes faktisk at indtastning af bilag er noget af det kedeligste i verden. Og nu, hvor jeg alligevel er i gang med at blotte mig selv fuldstændig, så synes jeg også at regnskaber, løbende rapporteringer, lønkørsler, endeløse indberetninger og hovedløse statistikker til det offentlige dræber enhver form for kreativitet og livsglæde. Så nej, jeg gider faktisk ikke at bogføre dine bilag
Jeg hedder Dorte, jeg er revisor og jeg synes bogholderi og løbende rapporteringer er det kedeligste i hele verden… – Hold op, det har taget mig lang tid at indrømme, både over for mig selv, men også over for alle andre. KÆMPE TABU Hvad vil folk ikke sige? Skal jeg bare droppe det der revisor og lave noget helt andet?  Men omvendt, så kan jeg jo mærke at jeg er landet på rette hylde når jeg taler med iværksættere – og som revisor har jeg fået de fedeste redskaber med i værktøjskassen.
For jeg vil virkelig gerne hjælpe dig Til at blive dygtigere og få et bedre overblik over dit regnskab. At få nogle sunde vaner i forbindelse med din daglige regnskabspraksis og være helt klar i spyttet på hvilke fradrag og muligheder, der gælder for netop din forretning. Bogholderi er på ingen måde raketvidenskab, det handler bare om at få det fortalt så det kan forstås, med din virksomhed i fokus – og så skal du opnå en følelse af, at du nu ved alt, hvad der er er relevant at vide, så du ikke har den der konstante uro, om du nu også gør det godt nok. Og så er det nu, det hele bliver sjovt For tallene viser os nu fakta og giver os en basis hvorfra vi sammen kan udvikle din forretning.  Hvor tjener du primært dine penge? og er der nogle steder du kan stramme op og  bruge dine penge klogere? Hvilken type af produkter/ydelser kan være gode at supplere med? – og hvilke konsekvenser får det for din forretning hvis du vælger at gå ind på et nyt marked. Hvis banken skal bruge et budget og når der skal indrapporteres moms eller selvangivelse ligger det hele klar i dit regnskabssystem Kan du mærke roen i maven? Og den fede ekstra bonus er, at når du en dag vækster din virksomhed så meget at du vælger at ligge regnskabsfunktionen ud til en anden, så har du stadig det fulde overblik, du ved hvad du forventer af rapporteringerne og du kan stille de rigtige krav og spørgsmål. Whats not to like?