Hvordan betaler jeg skat som selvstændig

Hvordan betaler jeg skat som selvstændig

Hvordan betaler jeg skat som selvstændig?

Dette blogindlæg er kun gældende hvis du har en personligt drevet virksomhed (enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S). Hvis du driver din virksomhed i selskabsform bliver du betragtet som lønmodtager og så er der ingen ændring i forhold til lønnen. Der vil så være nogle ting omkring udbytte og selskabsskat, men det må blive i et andet indlæg

Du skal betale skat af din virksomheds overskud

Såfremt du driver din virksomhed som personligt ejet betragtes du og din business som den samme juridiske enhed og det hele bliver derfor blandet lidt sammen. 

Din virksomheds resultat bliver betragtet som din løn og det er derfor også dit resultat der bliver brugt til beregningen af hvad der skal betales i skat og det har som udgangspunkt ikke noget at sige hvornår du vælger at trække pengene ud af din virksomhed.

Hvor meget må jeg trække ud i løn til mig selv?

Eftersom dit resultat betragtes som din løn er de penge, der står på virksomhedens konto jo dine penge og du kan hæve det beløb du vil – Det skal dog lige siges, at virksomhedens gæld vil jo så også være din gæld, så sørg for at der altid står penge på kontoen til betaling af leverandører, moms osv. når du trækker penge ud til dig selv.

Når du hæver penge til dig selv, betragtes det som private hævninger og det er derfor også sådan du skal bogføre det – løn er noget du giver til en medarbejder.

For overblikkets skyld og hvis du en dag vil udnytte de fordele, der ligger i virksomhedsskatteordningen (skal jeg nok komme ind på senere) er det dog en fordel og altid min anbefaling at holde virksomhedens økonomi skarpt adskilt fra din private økonomi.

Sæt en fast overførsel op fra din virksomhedskonto til din budgetkonto en gang om måneden eller hver 14. dag og nix pille når det kommer til virksomhedens dankort og kontant kasse

 

 

Forskudsopgørelsen 

Hvor meget forventer du at tjene?

Fra 20. november 2022 kan du indtaste dine forventninger til dit resultat i 2023. Herefter vil skat beregning hvor meget du skal betale i B-skat og fordele det over 10 rater der betales månedsvis i 2023 (alle måneder undtagen juni og december)

Det er vigtigt når du udfylder din forskudsopgørelse at du er opmærksom på, at Skat jo kun kan forholde sig til de tal du indtaster, så hvis du indtaster et optimistisk overskud er det det beløb, du kommer til at betale a conto skat af. Omvendt hvis du taster et for lavt overskud og ikke får korrigeret efterfølgende, så er det at du havner i en situation hvor du har betalt for lidt i B skat og altså får en restskat når årsopgørelsen bliver genereret.

Min anbefaling er, at du indtaster det forventede årsresultat ud fra hvad du forventer at omsætte i 1. halvår (og ganger det med 2), så bliver du ikke kvalt i store skatterater, hvis din virksomhed lige skal ordentligt i gang. – du kan også starte med at tage udgangspunkt i 1. kvartal hvis du er helt nystartet og ikke har det store overblik over hvordan salget udvikler sig.

Men opfølgning er vigtig… Ligesom du bør lave opfølgning i forhold til dit budget, så kig på dit overskud minimum en gang pr. kvartal og se om det stemmer nogenlunde med hvad du har skrevet på din forskudsopgørelse. Hvis det ikke stemmer, så korriger forskudsopgørelsen så du får betalt så korrekt skat som muligt hen over året, det giver bare bedre ro i maven når der er en ubekendt mindre du skal forholde dig til.

Men får jeg så stadig det private fradrag, der stod på mt skattekort med ?

Jep, det gør du. Du bliver beskattet på præcis samme måde med de samme fradrag og de samme satser hvadenten du er lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende. Det fremgår bare ikke helt så tydeligt når man bare får et beløb til betaling 10 gange om året, som når man ser det sort på hvidt på et hovedkort. Men de er med -både dit personfradrag og dine øvrige fradrag som renteudgifter osv. det står specificeret på din forskudsopgørelse

 

Forskudsopgørelsen

Selvangivelsen

Selvangivelsen

Hvad endte du så med at tjene?

Når året er gået går vi igen ind på skat.dk – denne gang for at indberette selvangivelsen

Her fortæller vi så hvordan året rent faktisk er gået og hvad virksomhedens resultat endte med at blive.

Hvis dit salg har været under 300.000 kan du nøjes med at indtaste virksomhedens overskud, hvis dit salg har været større skal der udfyldes lidt flere rubrikker. Tallene kommer direkte fra dit regnskabsprogram når dit bogholderi er afstemt og de skattemæssige posteringer er bogført

Årsopgørelsen

Fik du så betalt for meget eller for lidt i skat?

Når selvangivelsen er godkendt generes der så en årsopgørelse, som fortæller hvorvidt du har betalt nok i B-skat.

Hvis resultatet du forventede (og ændrede løbende) på årsopgørelsen var lavere end det overskud du senere skrev på din selvangivelse ender du ud med en restskat

Omvendt, hvis du var lidt for optimistisk i din forudsigelse og resultatet på selvangivelsen er mindre end du havde forventet – får du penge tilbage i skat.

Hvordan og hvornår betaler jeg restskat? – og hvad med renter?

Hvis du får en restskat er det en god idé selv at blive opmærksom på det og betale den så hurtigt som muligt, da der allerede fra 1. januar påløber dag til dag renter. Dvs. for hver dag du venter med at betale påløber der flere renter. Så lad være med at vente med at aflevere selvangivelsen til sidste øjeblik det kan blive dyrt i renter – og de er ikke fradragsberettiget.

De kedelige regler om renter og betaling:

1) Ved betalinger fra 1. januar og fremad påløber der 2% i rente beregnet fra 1. januar til betalingsdagen

2) Ved betalinger efter 30. juni påløber der et procenttillæg på 4% 

3) Hvis restskatten ikke er indbetalt senest 1. juli når selvangivelsen indberettes og årsopgørelse genereres opkræver Skat beløbet inkl. 4% procenttillæg og 2% i rente. op til kr. 22.192 (2021) bliver indregnet i din skat for det efterfølgende år – beløb over 22.192 (2021) opkræves i 3 lige store rater der forfalder i august, september og oktober. 

 

 

Årsopgørelsen

Så hvordan undgår jeg restskat?

Det bedste du kan gøre for at undgå restskat er at ramme dit forventede resultat så præcist  som muligt

 Det kan du bl.a. gøre ved løbende at opdatere dit budget. Efterhånden som året udvikler sig kan du skrive ændringerne ind i budgettet og hele tiden følge med i hvilken betydning det får for dit resultat – og dermed din skat.

Kan jeg ikke bare selv spare op på en konto løbende og så betale inden nytår?

Jeg anbefaler klart at følge ovenstående metode og løbende regulere forskudsopgørelsen så den er så præcis som muligt

Jeg har gennem tiden haft masser af kunder der starter ud på den anden måde og de kan lidt groft inddeles i 2 grupper:

1) Der bliver lagt lidt for meget til side, så jeg låner lige lidt af dem til at betale nogle andre regninger

2) arh.. jeg ved at jeg har lagt rigeligt til side, men jeg er stadig super nervøs for at hæve penge på min virksomheds konto – for hvad nu hvis…

Begge grupper bærer rundt på en uro i maven for det kan godt være at der er penge på opsparingskontoen, men er der nok? og hvor mange er mine?

 

 

 

Og så lovede jeg lige at komme tilbage til virksomhedsordningen

Der er flere muligheder for at undgå topskat – en af dem er virksomhedsordningen

Det er nemlig sådan, at man – for at give ejerne af personligt ejede virksomheder samme fordele som ejere af selskaber, hvis de ønsker at spare penge op i deres virksomhed.

Altså, hvis du tjener så mange penge at du ikke har et nu og her behov for at hæve dem ud, så kan du lade dem stå og nøjes med at betale fuld skat af det du reelt hæver ud og en a conto skat svarende til selskabsskatten på 22%. af resten.

Det år du så hæver det resterende beløb ud til privatforbrug falder den resterende beskatning. dvs. de 22% bliver modregnet igen så ingen dobbeltbetaling

Fordelene ved det er at man kan udjævne skatten – og undgå topskatten i de år hvor indtjeningen går rigtig godt – og så kan man hæve pengene ud til en lavere beskatning i de år hvor det går knap så godt.

Virksomhedsordningen er ikke relevant for alle, men for at kunne udnytte fordelene skal man i årets løb holde virksomheds og privatøkonomi skarpt adskilt og så er det selvfølgelig en fordel kun at hæve hvad du rent faktisk har brug for ud til privatforbrug, så min anbefaling er altid at overholde de retningslinier, så har du i hvert fald ikke afskåret dig fra at kune benytte virksomhedsordningen når regnskab og selvangivelse gøres op.

 

 

 

Orden i bilagene

Orden i bilagene

Orden i bilagene

Bilag er lig med cool cash

Det kan godt betale sig at have orden i bilagene, for hvis du ikke har, kan det betyde: 

– Ingen momsfradrag

– Ingen skattefradrag

Og hvis du driver din virksomhed i selskabsform og betaler en regning med selskabets dankort uden efterfølgende at kunne fremskaffe en faktura. Så er der tale om et ulovligt aktionærlån hvoraf der skal betales dobbelt skat. Så måske er det værd at få gang i nogle sunde vaner, så bilagene ikke bliver væk igen.

Men hvad er et bilag egentlig? For at et bilag skal berettige til fradrag er der nogle helt formelle krav, som det skal leve op til. Som udgangspunkt er det ikke noget problem, for stort set alle de bilag du modtager fra leverandører lever op til kravene. Men har du nogensinde fået dankortkvitteringer,  dags dato bilag eller ordrebekræftelser retur fra revisoren med instruksen om at fremskaffe de originale fakturaer? – Det er fordi de ikke lever op til de krav, jeg har skitseret på billedet ved siden af: Så husk, at få formalia i orden på bilagene, for det kan ikke gøres efterfølgende. Hvis Skat først har været på kontrolbesøg og underkendt dine bilag får du ikke lov til at skrive på dem bagefter og få fradraget alligevel. Husk i øvrigt at, hvis du har repræsentationsbilag, skal de påføres navne på deltagerne samt årsag til sammenkomsten
Hvad med bilag når jeg køber af en privatperson? Alle bilag skal leve op til retningslinierne, så når du køber noget privat kan du eventuelt selv klargøre et stykke papir, hvor der står – Dato, sælgers navn og adresse, din virksomheds navn og adresse, hvad du har købt og til hvilken pris, få sælgers underskrift på og så er bilaget klar til dit bogholderi. Der er ikke moms på når du køber fra en privatperson, men skattemæssigt kan du fratrække dit køb.
Og hvordan får jeg så de der gode vaner Det er klart en fordel, hvis du får det ind som en fast rutine at samle dine bilag løbende mens du stadig kan huske hvilke indkøb du har gjort. En god idé er at bruge virksomhedens dankort til alle forretningsrelaterede køb, så du har et overblik den vej. Men hvis du, som jeg, også engang imellem får købt kopipapir eller kaffe sammen med dine dagligvarer når du alligevel er i Netto, kan det godt være svært at huske på alle indkøb. Jeg gør selv det, at jeg, så vidt muligt, dagligt samler og indscanner de bilag der har været den foregående dag så jeg ikke går glip af fradrag. Ved samme lejlighed får jeg så opdateret min kørebog og tjekket om der er kommet nye indbetalinger i banken. Det lyder omstændigt, men det tager måske et kvarter hver morgen – og så behøver jeg ikke tænke mere over det. Det er min rutine, men du skal selvfølglig finde en rutine, der passer til dig.  Kan du mærke roen i maven? Nu er dit bogholderi altid opdateret. -Ikke flere bunker og du er altid blandt de første til at indberette moms og selvangivelse. Du ved hvem, der skylder dig penge og du kan følge op på dit budget og se om du er på rette vej eller om der skal rettes ind. Og den fede ekstra bonus er, at hvis du vælger at indscanne dine bilag kan du brænde eller makulere dine papirbilag, så du ikke falder over det igen og skal tænke over hvorvidt det nu er kommet med i regnskabet eller ej.  
Hvordan betaler jeg skat som selvstændig

Momsregistrering i blinde

Momsregistrering i blinde…. Er du også bare blevet momsregistreret fordi at det gør man når man bliver selvstændig? Det er rigtigt, at hovedreglen er, at du – så snart du forventer en omsætning på 50.000 over 12 fortløbende måneder – skal lade dig momsregistrere, tillægge 25% salgsmoms på dine varer/ ydelser og kan få momsen på dine køb retur fra Skat. Men en hovedregel har som regel også en undtagelse – og det har momsloven også – og den har faktisk en hel del variationer at byde på
Jamen det forventer jeg da at min bogholder har styr på Øh….. nej, selvom nogle bogholdere kan være nok så dygtige og systematiske når de indtaster dine bilag og afstemmer din bank, så har de ikke alle en faglig baggrund der gør, at de kender til alle de regler der findes. – og helt ærligt, så tror jeg det er de færreste af dem der sætter tid af til at tænke ud over de bilag der mangler for at banken stemmer, du har købt en ydelse, der hedder bogholderi og det er så hvad du får. Hvad så med revisoren? Der findes helt sikkert nogle revisorer, der giver sig selv tiden til at sætte sig ordentlig ind i forholdene hos deres kunder, men jeg tror også at mange af dem får solgt sig selv for billigt og ender med bare at kontrollere bilag og afstemninger. Måske spørger de lidt til kørselsfradrag og fri telefon, men de har dødtravlt når det er tid til selvangivelserne, så mange revisorer holder ikke engang et regnskabsmøde for at gennemgå tallene med deres kunder. Så…. sorry to say… you are on your own – og det er måske egentlig også okay? I sidste ende er det jo dit ansvar at regnskaberne bliver opgjort korrekt, så lige at bruge et par timer på hvilke regler der gælder for din virksomhed i din branche er vel meget godt givet ud?
Jamen altså, hvor galt kan det gå? Der er jo som udgangspunkt ikke noget galt i at lade sig momsregistrere… Det er bare en mellemregning. Du ligger moms på dit salg og en anden erhvervsdrivende trækker den fra når de foretager et køb. Men forleden dag stødte jeg på en pige, der underviser private, der jo ikke kan fratrække momsen nogen steder. Hun tager 800 i timen og er momsregistreret. Udfordringen her er bare, at undervisning ikke er momspligtigt, så i stedet for at forære Skat de 160 kr. i salgsmoms kan hun reelt beholde pengene selv, uden at ændre prisen over for kunden. Det betyder alligevel 4.000 kr. mere ind på kontoen på en 25 timers uge. Ja, hun går så også glip af momsfradraget på  omkostningerne og hun skal så i stedet betale lønsumsafgift, men i hendes tilfælde er hendes omkostninger nærmest ikke eksisterende og satsen for lønsumsafgift er 4,12%, så det svarer til omkring 3.000 ekstra om ugen, direkte ind på kontoen uden at arbejde mere.
Det er ikke planen, at du nu skal gå i panik… Jeg synes bare, det er da værd lige at undersøge om du også har et sted hvor du får snydt dig selv ik?
Har du overvejet at blive revisor coach??

Har du overvejet at blive revisor coach??

Har du overvejet at slå dig op som revisorcoach? Efter et arbejdsmøde skriver min kunde en sød besked til mig på messenger: “Har du egentlig overvejet at slå dig ned som revisorcoach?  Jeg synes bare, at efter vi er begyndt at arbejde sammen har jeg virkelig fået ro på omkring mit regnskab og jeg har ikke længere ondt i maven når jeg skal åbne regnskabsprogrammet”. Jeg bliver så glad, når jeg bliver bekræftet i, at jeg gør en forskel for mine kunder – måske især fordi min indgangsvinkel til det at være revisor er ændret i forhold til det billede jeg selv får inde i hovedet når jeg tænker ordet: ‘Revisor’
Ja, jeg er revisor Men jeg synes faktisk at indtastning af bilag er noget af det kedeligste i verden. Og nu, hvor jeg alligevel er i gang med at blotte mig selv fuldstændig, så synes jeg også at regnskaber, løbende rapporteringer, lønkørsler, endeløse indberetninger og hovedløse statistikker til det offentlige dræber enhver form for kreativitet og livsglæde. Så nej, jeg gider faktisk ikke at bogføre dine bilag
Jeg hedder Dorte, jeg er revisor og jeg synes bogholderi og løbende rapporteringer er det kedeligste i hele verden… – Hold op, det har taget mig lang tid at indrømme, både over for mig selv, men også over for alle andre. KÆMPE TABU Hvad vil folk ikke sige? Skal jeg bare droppe det der revisor og lave noget helt andet?  Men omvendt, så kan jeg jo mærke at jeg er landet på rette hylde når jeg taler med iværksættere – og som revisor har jeg fået de fedeste redskaber med i værktøjskassen.
For jeg vil virkelig gerne hjælpe dig Til at blive dygtigere og få et bedre overblik over dit regnskab. At få nogle sunde vaner i forbindelse med din daglige regnskabspraksis og være helt klar i spyttet på hvilke fradrag og muligheder, der gælder for netop din forretning. Bogholderi er på ingen måde raketvidenskab, det handler bare om at få det fortalt så det kan forstås, med din virksomhed i fokus – og så skal du opnå en følelse af, at du nu ved alt, hvad der er er relevant at vide, så du ikke har den der konstante uro, om du nu også gør det godt nok. Og så er det nu, det hele bliver sjovt For tallene viser os nu fakta og giver os en basis hvorfra vi sammen kan udvikle din forretning.  Hvor tjener du primært dine penge? og er der nogle steder du kan stramme op og  bruge dine penge klogere? Hvilken type af produkter/ydelser kan være gode at supplere med? – og hvilke konsekvenser får det for din forretning hvis du vælger at gå ind på et nyt marked. Hvis banken skal bruge et budget og når der skal indrapporteres moms eller selvangivelse ligger det hele klar i dit regnskabssystem Kan du mærke roen i maven? Og den fede ekstra bonus er, at når du en dag vækster din virksomhed så meget at du vælger at ligge regnskabsfunktionen ud til en anden, så har du stadig det fulde overblik, du ved hvad du forventer af rapporteringerne og du kan stille de rigtige krav og spørgsmål. Whats not to like?  
Undgå begrænsede fradrag

Undgå begrænsede fradrag

Hold Tungen lige i munden Kend dine fradrag og muligheder når du bogfører dine bilag. Eksempelvis er der kun 25% fradrag for omkostninger til repræsentation – og det er da virkelig irriterende at få lagt omkostninger i denne kategori, hvis det alligevel ikke er her de hører til.
Betyder det så meget? JA, det synes jeg da i hvert fald.  Hvis dit skattetryk er på 55%, vil du få 55 kr. retur fra skat, hvis omkostningen har 100% fradrag – og kr. 13,75 retur, hvis omkostningen har 25% fradrag  Det synes jeg da er værd at tage med, der er jo ingen ekstra tid eller omkostninger forbundet med at bogføre omkostningen korrekt 
Hvad er repræsentation Repræsentation er defineret ved “Omkostninger til at tilknytte eller bevare forhold til allerede etablerede forretningsforbindelser” Der hvor vi oftest ser repræsentation er ved restaurationsbesøg eller ved indkøb af gaver eller blomster til receptioner, jubilæer eller lignende. Måske er det en personaleomkostning  Hvis omkostningen er afholdt over for medarbejdere eller personer, der i situationen sidestilles som medarbejdere, er der ikke tale om repræsentation, men derimod som en personaleomkostning, hvor der er 100 % fradrag. Personer, der kan sidestilles med medarbejdere er f. eks. bestyrelsesmedlemmer og aktionærer når de optræder som sådan ved bestyrelsesmøder, generalforsamlinger osv. Det kan også være medlemmer i en forening, når de udfører et stykke arbejde for foreningen. Hvor ser vi oftest fejl i bogholderiet Ved restaurationsbesøg er det vigtigt at notere ‘navne på deltagerne’ og ‘årsagen til sammenkomst’ på bilaget for overhovedet at opnå et fradrag. Herudover skal man have ovenstående i baghovedet når man placerer omkostningen på repræsentation, personaleomkostninger eller interne møder Ved indkøb af ting, der kan anses som gaver, men er beregnet til eget brug. Eksempelvis hvis du køber en buket blomster, der skal stå på dit mødebord. I mange kontoplaner er der en standardkonto til ‘blomster og gaver’. Denne vil pege på kategorien repræsentation og altså kun give 25% fradrag. Når du skal bogføre denne type omkostning skal du bruge en konto, der hedder dekoration eller lignende og ligger under lokaleomkostninger (100% fradrag) Ved reklameomkostninger, der fremmer ejers personlige interesser, er der også tale om repræsentation. Dvs. et sponsorat til den lokale fodboldklub giver 100% fradrag som reklame, men hvis virksomhedsejerens børn spiller på holdet anses det som repræsentation og giver kun 25% Mange situationer Fradragsreglerne på repræsentationsområdet er både snørklede og visse steder også lidt udefinerede. eller… det er ikke altid at du vil opnå enighed med skat om fortolkning af reglerne. Herover har jeg fremhævet nogle af reglerne, men der er masser af situationer jeg ikke har været inde på. Som hovedregel vil jeg bare sige: Vær omhyggelig med at notere hvem der er med og hvilken anledning der er årsag til mødet. -Og hvis du står for at skulle holde en større begivenhed, så spørg en revisor hvordan det gøres mest fordelagtigt